PROSJEKTLEDELSE

LOKAL PRODUKSJON AV TANKER

TIGMEK AS

Når skaden og uhellet er ute, så er det å ha tilgang til profesjonelle fagfolk helt avgjørende.
Vårt hovedfokus er alltid å levere en uavhengig og uhildet faglig vurdering, som ivaretar alle involverte parter på en profesjonell måte.
Med lokal produsent i verdensklasse, og etter en tidkrevende prosess, så kom fartøyet disse tankene tilhører seg på havet til glede både for eier og forsikringsselskap.

TIGMEK AS har stått for produksjonen, og gjort et fantastisk håndverk. I tillegg har de nye tankene tilstrekkelig mulighet for inspeksjon og rengjøring, med innovative løsninger.

Fartøyet er overlevert eier, som er meget fornøyd med resultatet. Eier ønsker å være anonym, et ønske vi selvfølgelig etterlever. 

Maritim Takst AS har vært invovlert i denne prosessen helt fra skadetidspunktet.
Først som uavhengig takstmann, for så å tildeles rolle og mandat som prosjektleder.

Takstmannen oppfordrer til slutt alle eiere av fartøy å gjennomføre en grundig inspeksjon og evt. rengjøring av tanker ved neste mulighet.
Konsekvensen av å ikke inspisere plasser man ikke kjenner tilstanden til, kan fort bli den «sorte svane».

0