TJENESTER

Verditakst

Ved en verditakst utarbeides en rapport etter befaring av den aktuelle båten. Denne taksten inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men må ikke sammenlignes med de grundige undersøkelsene og analysene som kjennetegner en tilstand- eller båtsalgsrapport. En verditakst beskriver dagens markedsverdi. 

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av faktisk status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Vi gjennomfører ulike typer prøver, analyser og undersøkelser for å avdekke eventuelle feil og mangler og dokumentere tilstand. Alle funn og avvik som avdekkes vil bli gjengitt i rapporten. En slik rapport kan omfatte hele båten eller deler av den.  

Båtsalgsrapport

En båtsalgsrapport er en teknisk tilstandsanalyse og systematisk presentasjon av de forhold takstmannen har observert og avdekket, og som har betydning ved eierskifte. Juridiske forhold vedrørende eierskap er inkludert i rapporten i forbindelse med kjøp og salg av NOR registrerte båter. Dette er vår mest omfattende tjeneste, og vi anbefaler denne på alle omsetninger av betydelig verdi. 

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere de forhold det klages på når en båt skifter eier. Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke, vi beregner kun de økonomiske konsekvensene som følge av utbedring av et påvist avvik. 

Skadetakst

Hovedsaklig brukes denne formen for taksering for vesentlige skader som kommer inn under en forsikringsdekning. Vi gjennomfører skadetakst for alle forsikringsselskap. Vi er en uavhengig tredjepart som skal sikre riktig oppgjør og reparasjon.   

ROV Inspeksjon 

I løpet av 2018 vil vi disponere undervannsdrone. Vi vil da gjennomføre inspeksjoner med tilhørende inspeksjonrapport, samt både bilder og video. Typiske bruksområder er inspeksjon av skrog under vannlinjen, propell og aksling/drev, flytebrygger og kaianlegg, oppdrettsanlegg med mer. 

© 2018 Maritim Takst AS