Prosjektledelse

Kontakt oss Priser

Enkelte reparasjoner og oppgjør krever oppfølging og styring. Prosjektlederens rolle er å koordinere og følge opp prosessen med involverte parter. Gjennom prosjektstyring vil takstmannen i samråd med prosjektets aktører planlegge hvilke oppgaver som skal gjennomføres, når de skal utføres, ha kontroll og oversikt over kostnader, samt følge opp selve gjennomføringen.

I tillegg til prosjektstyring, står takstmannen for prosjektorganisering med fokus på hvordan arbeidet utføres og ledes. Formålet med en slik prosjektstyring er å gjøre prosessen så smidig, strømlinjeformet og kostnadseffektiv som mulig, uten at dette går ut over kvaliteten.  
Vi tar oppdrag innen prosjektledelse både i tilknytning til skadesaker hvor vi allerede er tildelt et mandat, og i andre oppdrag som faller inn under våre maritime fagfelt og kompetanse.