Reklamasjonsrapport

Kontakt oss Priser

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å vurdere de forhold det reklameres på når en båt eller fartøy skifter eier. En reklamasjonsrapport kan også omhandle et arbeid og/eller tjeneste som ikke kvalitetsmessig er godt nok utført.

Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. På bakgrunn av funn og avdekte forhold, utarbeides et faglig og økonomisk reklamasjonsgrunnlag, som presenteres i rapporten. De juridiske sidene av en slik sak vurderes ikke, vi beregner kun de økonomiske konsekvensene av et påvist avvik, feil og/eller mangler.