Sakkyndig rapport

Kontakt oss Priser

Årsakene til at enkelte saker havner i rettssystemet, eller i en rettslig tvist, er ofte komplekse. Mange har i slike saker behov for bistand og involvering av en objektiv, uhildet og uavhengig tredjepart. Vi tar sakkyndig oppdrag knyttet til fartøy både i regi av retten og som sakkyndig vitne i forbindelse med slike saker. Vi tar også oppdrag for retten i forbindelse med fastsettelse av skjønn. 

Vårt klare råd, hvis man skulle ha behov for bistand, er å velge en profesjonell uavhengig sertifisert takstmann som er autorisert for fartøy.  Vi har erfaring og kompetanse fra granskning, og vil som sakkyndig søke mot å kartlegge og fremlegge alle viktige element av relevans for en sak.