Ved en verditakst utarbeides en rapport etter befaring av det aktuelle fartøyet. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men må ikke sammenlignes med de grundige undersøkelsene og analysene som kjennetegner en tilstandsrapport.  

En verditakst fastsetter markedsverdien, definert som normal salgsverdi i dagens marked. En verditakst utstedt av Maritim Takst AS aksepteres av alle finansinstitusjoner og forsikringsselskap, og er godkjent som dokumentasjon i forbindelse med fusjon og fisjon av bedrifter. Det samme gjelder ved kjøp eller salg av fartøy i foretak.